Vergelijking stralingsdosis

Binnen de medische beeldvorming maken 6 beeldvormingstechnieken gebruik van ioniserende straling:

  • radiografie
  • radioscopie
  • CT-scan
  • planaire scintigrafie
  • Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
  • Positron Emission Tomography (PET)

Iedereen op aarde staat dagelijks bloot aan natuurlijke achtergrondstraling (zie Bronnen van ioniserende straling). In onderstaande tabel worden de stralingsdosissen van enkele onderzoeken met medische beeldvorming vergeleken met de natuurlijke achtergrondstraling. De stralingsdosis die bijvoorbeeld vrijkomt bij een radiografie van uw buik, komt overeen met de ontvangen dosis natuurlijke achtergrondstraling die u krijgt over een periode van drie maanden. Bij een CT-onderzoek van de buik is dat vier jaar of 48 maanden. Vergelijkt u beide onderzoeken, dan weet u meteen dat de stralingsdosis van een CT-onderzoek van de buik dus zestien keer groter is dan bij een radiografie. Deze tabel is louter indicatief. De medische beeldvormingstechnologie evolueert snel. In het algemeen worden de gebruikte stralingsdosissen steeds kleiner. Bij optimaal gebruik kan de stralingsdosis van een geavanceerd CT-apparaat tot 10 keer lager liggen.

Tabel Vergelijking stralingsdosis 

De kans op nadelige effecten als gevolg van de stralingsdosis die je als patiënt bij elk van deze onderzoeken afzonderlijk krijgt, is klein. De stralingsdosis is dan ook geen reden om een aangewezen onderzoek niet te laten uitvoeren. Onderzoeken die niet aangewezen zijn (en dus geen meerwaarde bieden) moeten echter vermeden worden.