Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.zuinigmetstrali...

Niet-toegankelijke inhoud

Met de uitgevoerde analyse werden er geen ontoegankelijke onderdelen teruggevonden. Aangezien het om een vereenvoudigde analyse gaat, kan de website echter niet als volledig conform worden beschouwd. 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5 bus 2
1210 Brussel

+32(0)2 524.97.97 (Het Service Center Gezondheid is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 u. en 13.00 u.)
Online contactformulier

---

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman
 

Verbeteringsplan

Op termijn zal een diepgaande audit worden uitgevoerd met het oog op de vermelding 'volledig conform'. 

Deze verklaring is op 06/01/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 09/10/2023