Wat zijn de risico's?

Beeldvormingstechnieken die gebruik maken van ioniserende straling zijn onmisbaar voor de moderne geneeskunde. Deze technieken zijn zeer waardevol, maar niet zonder risico.

In deze rubriek vindt u uitleg over de nadelen van ioniserende straling. Vooral gevoelige groepen krijgen speciale aandacht. U vindt er ook een tabel waarin de stralingsdosis van een aantal onderzoeken wordt vergeleken met de natuurlijke achtergrondstraling.