Als medisch beeldvormer

Als medisch beeldvormer speel je een belangrijke rol bij de communicatie met de patiënt voor, tijdens en na het onderzoek. Je staat in voor de correcte uitvoering van het onderzoek. Hierbij heb je een grote invloed op de kwaliteit van het onderzoek en de stralingsbelasting die gepaard gaat met het onderzoek. Onderstaande tips kunnen je helpen om het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren.

Tips voor een goede start van het onderzoek:

 • ŸControleer de identiteit van de patiënt
 • Kijk na of alle noodzakelijke informatie beschikbaar is
 • Informeer de patiënt over het onderzoek en vraag of de patiënt nog vragen heeft
 • Observeer de patiënt, voer een anamnese uit en toets deze af met de informatie uit de aanvraag
 • Neem waar nodig een veiligheidsinterview af en vraag naar contra-indicaties
 • Vraag bij alle vrouwen van reproductieve leeftijd naar een eventuele zwangerschap

Tips voor optimalisatie van het onderzoek:

 • Verzeker je ervan dat de apparatuur voldoet aan de normen en kwaliteitseisen
 • Positioneer de patiënt met gebruik van anatomische landmarks
 • Gebruik enkel fluoroscopie als dit verantwoordbaar is
 • Beperk de dosis tot het strikt noodzakelijke door het toepassen van de ALARA-principes (As Low As Reasonably Achievable)
 • Pas de standaardparameters aan aan de individuele patiënt: Kinderen zijn geen kleine volwassenen!