Natuurlijke achtergrondstraling

De belangrijkste bronnen van natuurlijke achtergrondstraling zijn:

  • straling uit de ruimte (kosmische straling)
  • verval van radioactieve elementen in de aardkorst (in het bijzonder radon)
  • bouwmaterialen in huizen
  • ons eigen lichaam

De achtergrondstraling die we ontvangen, is niet overal gelijk. Op sommige plaatsen komen in de bodem meer radioactieve elementen voor dan op andere plaatsen. Ook is er meer achtergrondstraling op grote hoogte omdat we daar door de dunnere atmosfeer blootstaan aan meer kosmische straling.